Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ορθογραφία καταλήξεων των ρημάτων στον Αόριστο


Τα ρήματα της α΄ συζυγίας (τα ρήματα που δεν τονίζονται στη λήγουσα) όταν σχηματίζουν τον αόριστο διατηρούν την ίδια ορθογραφία που έχουν στον ενεστώτα.

π.χ. 
  • γυρίζω – γύρισα
  • αθροίζω – άθροισα
  • κλείνω – έκλεισα


Τα ρήματα της β΄ συζυγίας (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα)  γράφονται στον αόριστο με –ησα.

π.χ. 
  • συντηρώ – συντήρησα, χτυπώ – χτύπησα

Εξαιρούνται τα ρήματα:
  • μεθώ – μέθυσα, μηνώ – μήνυσα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου