Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ορθογραφία καταλήξεων –είτε, -είται και –ήστε, -είστεΗ κατάληξη –είτε χρησιμοποιείται:

(ποιοι; εσείς)

 • στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην οριστική, υποτακτική και προστακτική
 • στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παθητικού αορίστου στην προστακτική και υποτακτική

π.χ.
 • εσείς κινείτε (οριστική)
 • να κινείτε (υποτακτική)
 • να κινηθείτε (υποτακτική)
 • κινηθείτε (προστακτική)


Η κατάληξη –είται χρησιμοποιείται:

(ποιος; αυτός, -ή, -ό)

 • στο γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής

π.χ.
 • Το ποδήλατο κινείται. (οριστική)
 • Η ομάδα μας αδικείται από το αποτέλεσμα. (οριστική)
 • Ο μαθητής καλείται στο γραφείο. (οριστική)


Η κατάληξη –ήστε  χρησιμοποιείται:
 • στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής αορίστου της ενεργητικής φωνής

π.χ. εσείς οδηγήστε

Η κατάληξη –είστε  χρησιμοποιείται:
 • στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής

π.χ. εσείς περιποιείστε, θεωρείστε

Έτσι:

 • Εσείς ικανοποιείστε με αυτά που σας δίνουν;
 • Οι εργαζόμενοι φώναξαν: «Ικανοποιήστε τα αιτήματά μας». 


1 σχόλιο: