Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ενότητα 1η: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αι. – αρχές 19ου αι.).


Η αφετηρία των Νεότερων Χρόνων τοποθετείται στα μέσα του 15ου αι. Συμπίπτει με δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν τα χρόνια αυτά στην Ευρώπη είναι στην Ανατολή η  Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1453 και στη Δύση το τέλος του Εκατονταετή Πολέμου*, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο εθνικών κρατών της Αγγλίας και της Γαλλίας.


 Η Ευρώπη το 1500.

Τα χρόνια αυτά σημειώνεται η σταδιακή αλλαγή της κοινωνίας του Μεσαίωνα*. Ιδεολογικές, πολιτικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές αλλαγές (Αναγέννηση, Διαφωτισμός), μεγάλοι και σκληροί πόλεμοι (πόλεμοι του Ναπολέοντα), εξερευνήσεις μακριά από την Ευρώπη (ανακάλυψη της Αμερικής) και επαναστάσεις (Αμερικανική, Γαλλική) μεταβάλλουν ριζικά την υπάρχουσα κατάσταση.


*Εκατονταετής Πόλεμος:
Πόλεμος μεταξύ των βασιλιάδων της Γαλλίας και της Αγγλίας. Διήρκεσε από το 1337 έως το 1453 (116 έτη) με μια ανακωχή 35 ετών.

*Μεσαίωνας:
Η χρονική περίοδος από τη διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έως την Αναγέννηση (5ος  - μέσα 15ου αι.). Περίοδος που συμπίπτει σχεδόν με τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και διήρκεσε σχεδόν 1.000 χρόνια. Τα χρόνια αυτά η Εκκλησία ασκεί  πολύ μεγάλη επιρροή και εξουσία στη ζωή των ανθρώπων παραμένοντας όμως υποτελείς στην κοσμική εξουσία. Ο Μεσαίωνας έμεινε γνωστός ως η περίοδος των Σκοτεινών Αιώνων. Στον καθημερινό λόγο η λέξη ¨Μεσαίωνας¨ είναι συνώνυμο του καθυστερημένου, σκοτεινού, βάρβαρου παρελθόντος (μεσαιωνικές αντιλήψεις, μεσαιωνικά βασανιστήρια). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου