Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Present Simple. (do-does-don't-doesn't)

Study the examples and then do the following exercises.
1. Does she always follow her teacher's advice?
2. We don't usually play board games on Mondays.
3. Cindy doesn't go to bed late on weekdays.
4. Do you like windsurfing?
5. Mike doesn't visit his friend every afternoon.
6.  I don't go to school by car.
Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.
Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου