Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Πυκνότητα


Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας στη μονάδα του όγκου.


Ορίζεται από το πηλίκο της μάζας του
ανά μονάδα όγκου.
πυκνότητα = μάζα : όγκος


Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του σώματος.Μονάδες μέτρησης της πυκνότητας:
Γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό (g/cm3)
ή
χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο (Κg/m3).


Μεγάλη πυκνότητα έχουν τα σώματα που:
- τα μόρια τους βρίσκονται
πολύ κοντά το ένα στο άλλο
- αποτελούνται από μόρια με μεγάλη μάζαΠαρατήρησε την πυκνότητα των σωμάτων που δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ποια υλικά σώματα έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα; Τα υγρά, τα στερεά ή τα αέρια;
Κάντε κλικ εδώ ή στην παρακάτω εικόνα για να υπολογίσετε την πυκνότητα.Οδηγίες:
- Σύρτε τον κύβο πάνω στη ζυγαριά. Σημείωστε τη μέτρηση.
- Χύστε νερό από το δεξιό στο αριστερό δοχείο.
- Κάντε κλικ στο αριστερό δοχείο για να δείτε τη μέτρηση.
- Υπολογίστε τον όγκο του κύβου.
- Γράψτε στο κουτάκι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας το κλάσμα της πυκνότητας (gr/ml).
- Πατήστε enter για έλεγχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου