Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

too - either

Study the examples and then do the exercise:
Διάβασε προσεχτικά τα παραδείγματα και έπειτα κάνε την άσκηση:

1. A: Peter is clever.
B: Mary is clever too.

2. A: I don't like her.
B: I don't like her either.

 Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου