Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Το DEBATE στην εκπαιδευτική πράξη.

DEBATE : Μια διδακτική και παιδαγωγική πρακτική που ανάγεται στη βιωματική μάθηση και που βοηθά τα παιδιά να εξασκηθούν στον επιχειρηματολογικό λόγο και όχι μόνο..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου