Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Κεφάλαιο 6: Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.


Τι θα μάθουμε:
  • Για τις δύο περιόδους της μετανάστευσης των Ελλήνων.
  • Για τη δημιουργία των παροικιών.
  • Για τη ζωή των Ελλήνων της Διασποράς.
  • Για τη συμβολή τους στην πνευματική ανάπτυξη των υπόδουλων Ελλήνων.2 σχόλια: