Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ακροφωνικό ή Ηρωδιανικό σύστημα αρίθμησης.


Το παλαιότερο ελληνικό σύστημα αρίθμησης είναι το Ακροφωνικό ή Ηρωδιανικό. Ακροφωνικό σημαίνει ότι τα σύμβολα των αριθμών εκτός του αριθμού 1, προέρχονται από το πρώτο γράμμα του ονόματος του αριθμού. Οι αριθμοί  παριστάνονταν με διάφορα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Για τους αριθμούς 1, 5, 10, 100, 1.000 και 10.000 υπήρχαν ειδικά σύμβολα.
: παλιά γραφή του Π (η λέξη πέντε).


Δ: δέκα.
Η: εκατό (Ηεκατόν-ἑκατόν / το γράμμα Η εδώ δηλώνει τη δασεία).
Χ: χίλια
Μ: μύρια (μυριάς, η μυριάδα = το 10.000)


Οι υπόλοιποι αριθμοί συμβολίζονταν με συνδυασμούς των παραπάνω γραμμάτων:

  • Προσθετικά με επανάληψη του ίδιου γράμματος:
π.χ. ΔΔΔ = 30, ΧΧ = 2.000.

  • Πολλαπλασιαστικά:
π.χ. όταν τα σύμβολα Δ, Η, Χ, Μ περικλείονταν από το Π (πέντε), ο αριθμός που παρίσταναν πολλαπλασιάζονταν επί 5.


  • Με σύνθετους συνδυασμούς:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου