Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Θηλυκά ουσιαστικά σε –ία, -ια και -εία


Με ι (-ια) γράφονται:

 • όλα τα οξύτονα
π.χ.  βραδιά, γειτονιά, ελιά

Εξαιρούνται τα οξύτονα που παράγονται από ρήματα σε –εύω.
π.χ.  γιατρειά (γιατρεύω), δουλειά (δουλεύω)

 • τα παροξύτονα που προέρχονται από ρήματα β΄ συζυγίας και β΄ τάξης 
π.χ.  φορολογία (φορολογώ), βαθμολογία (βαθμολογώ)

 • τα παροξύτονα που τελειώνουν σε καταχρηστικό δίφθογγο –ια
π.χ.  αρρώστια, ζήλια

Εξαιρείται το ουσιαστικό φτώχεια.

 • τα παροξύτονα που παράγονται από επίθετα
π.χ. αξία (άξιος)

 • τα παροξύτονα βαφτιστικά ονόματα
π.χ. Ελευθερία, Ουρανία

Εξαιρείται το όνομα Βασιλεία.

 • τα παροξύτονα τοπωνύμια
π.χ. Αγγλία, Λαμία

Εξαιρούνται τα ονόματα Ηλεία, Σητεία, Τροία.

 • τα ονόματα των μαθημάτων και των επιστημών
π.χ.  ιστορία, βιολογία

Εξαιρείται το ουσιαστικό χημεία.

 • τα προπαροξύτονα που παράγονται από αρσενικά ουσιαστικά σε –της και έχουν κατάληξη –τρια
π.χ. αθλήτρια (αθλητής)


Με  ει (-εια) γράφονται:

 • τα παροξύτονα που παράγονται από ρήματα σε –εύω
π.χ. ληστεία (ληστεύω)

 • τα παροξύτονα που παράγονται από επίθετα σε -ύς
π.χ. ευθεία (ευθύς)

 • ορισμένα παροξύτονα ουσιαστικά όπως: 
θεία, ανδρεία, ξυλεία κ.ά.

 • τα προπαροξύτονα που παράγονται από ρήματα β΄ συζυγίας και β΄ τάξης
π.χ. βοήθεια (βοηθώ)

Εξαιρείται το άγνοια.

 • τα προπαροξύτονα που παράγοντα από επίθετα σε –ής
π.χ. αμέλεια (αμελής), ευγένεια (ευγενής)

 • τα προπαροξύτονα βαφτιστικά
π.χ. Γαλάτεια, Θάλεια, Ιφιγένεια

 • τα προπαροξύτονα τοπωνύμια
π.χ. Χαιρώνεια, Φιλαδέλφεια

Εξαιρείται το Ερέτρια.

 • τα προπαροξύτονα κύρια ονόματα που παράγονται από αρσενικά κύρια ονόματα
π.χ. Αλεξάνδρεια (Αλέξανδρος), Οδύσσεια (Οδυσσέας) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου