Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Επίλυση του κύβου του Rubik με τη χρήση ενός απλού σετ ρομπότ NXT2 της LEGO

Η LEGO πρωτοπαρουσίασε στις αρχές του 1998 τα LEGO Mindstorms ένα εκπαιδευτικό ρομποτικό κιτ.
Έκτοτε τα κιτ έχουν εξελιχθεί αρκετά και φτάσαμε στο Mindstorm NXT2 το οποίο χρησιμοποιείται   τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διαθεματικές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στα σχολικά μαθήματα της τεχνολογίας, των φυσικών επιστημών και της πληροφορικής.
Η εκπαιδευτική δυναμική των προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών Lego Mindstorms συνίσταται στη δυνατότητα που προσφέρει στους μαθητές να συνθέσουν μια μηχανική οντότητα (π.χ. ένα μοντέλο αυτοκινήτου) και να την κατευθύνουν με τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Το πακέτο Lego Mindstorms, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εποικοδομητικής μάθησης (constructive learning) που θα παρέχει αυθεντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, θα ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία και θα υποστηρίζει την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ο David Gilday ένας απο τους δημιουργούς του CubeStormerII, ενός εξειδικευμένου ρομπότ που επιλύει τον κύβο του Rubik γρηγορότερα απο οποιοδήποτε άνθρωπο, προγραμμάτισε ένα απλό κιτ ΝΧΤ2 ώστε να επιλύει τον κύβο του Rubik.
Απολαύστε το βίντεο που ακολουθεί !!


1 σχόλιο: