Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

My Day


Listen to the text / Ακούστε το κείμενο.

My Day.

Every day I get up at half past six. First I go to the kitchen and have a cup of tea and toast for breakfast. Then I go to the bathroom and clean my teeth. After that, I get dressed and brush my hair.

At half past seven I go to work. I take the bus to Cabramatta. It is a long way from home. I arrive at work at ten to eight. At twelve o'clock I have lunch and at four o'clock I go home.

At seven o'clock I have dinner with my family and then we watch TV. At a quarter past eleven I go to bed.

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνετε την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου