Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Κόκκινη Βίβλος απειλούμενων ζώωνΠρόκειται για ένα επιστημονικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει στοιχεία για σπονδυλόζωα (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά) και για θαλάσσια και χερσαία ασπόνδυλα είδη (ανθόζωα, χερσαία σαλιγκάρια, αράχνες, ισόποδα, λεπιδόπερα, κολεόπτερα, οδοντόγναθα) που κινδυνεύουν.


Επικαιροποιήθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και WWF Ελλάς.


Από τα 122 είδη πουλιών το 50% ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κρισίμως κυνδυνεύοντα, κινδυνεύοντα και τρωτά).


Από τα σπονδυλόζωα που αξιολογήθηκαν προκύπτει ότι περισσότερο απειλούνται τα ψάρια του γλυκού νερού και τα αμφίβια, καθώς σχεδόν το 37% και το 27% του συνόλου αντίστοιχα εντάσσεται σε κάποια κατηγορία κινδύνου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου