Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Είδη γωνιών

Μία γωνία μπορεί να είναι:
  • Οξεία – μικρότερη από 90ο (<90ο)

  • Ορθή – ίση με 90ο (=90ο)

  • Αμβλεία – μεγαλύτερη από 90ο (>90ο


  • Ευθεία – ίση με 180ο (=180ο)

  • Μη κυρτή – μεγαλύτερη από 180ο και μικρότερη από 360ο.

  • Μηδενική – ίση με 0ο.

  • Πλήρης γωνία – ίση με 360ο (=360ο)


Τα είδη των γωνιών στα Αγγλικά

Είδη γωνιών. Κάνε κλικ στην εικόνα.
Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τις γωνίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου