Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

«Συνεννόηση», «επικοινωνία», «αναζήτηση» και «αλληλοβοήθεια»Καθημερινά πρέπει να αναζητούμε καινούργια πράγματα, όπως και να θέτουμε στόχους. Τους στόχους τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, στους μακροπρόθεσμους και στους βραχυπρόθεσμους.
Για την επίτευξη των στόχων σίγουρα χρειάζεται η αλληλοβοήθεια και η συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων, που έχει σαν αποτέλεσμα την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων αλλά και την καλλιέργεια των ανθρώπινων σχέσεων.

Νίκη Δ., Ε1΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου