Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Ανεμόμυλος


Ο ανεμόμυλος είναι αιολική μηχανή οριζόντιου άξονα περιστροφής. Χρησιμοποιήθηκε για την άλεση των δημητριακών και την άντληση νερού. Γνωστός απ΄ τα αρχαία χρόνια, διαδόθηκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.
Γύρω στο 700 π.Χ. στη Μεσοποταμία και την Κίνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ανεμόμυλοι κατακόρυφου άξονα περιστροφής, όπως το πανεμόνιο. Αυτούς τους ανεμόμυλους έφεραν στην Ευρώπη καταρχήν οι Σταυροφόροι, μετά την Α΄ Σταυροφορία και αργότερα οι εξερευνητές της Κίνας. Γνώρισαν εξάπλωση στην ιβηρική και νότια Ευρώπη. αργότερα, γύρω στο 1500, χρησιμοποιήθηκαν στην Ολλανδία σαν μέρος του αντιπλημμυρικού συστήματος της χώρας. Κυρίως χρησιμοποιήθηκαν για την άλεση γεωργικών προϊόντων και την άντληση νερού.
Μια παραλλαγή ανεμόμυλου είναι και η αργή αιολική μηχανή, που ονομάζεται «αμερικάνικος ανεμόμυλος» λόγω της διάδοσης που γνώρισε στις ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα ο πρώτος ανεμόμυλος σχεδιάστηκε από τον Ήρωνα τον 1ο μ.Χ. αιώνα.
Νίκη Δ., Ε1΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου