Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Οι καταλήξεις της προστακτικής


Τα ρήματα της α΄ συζυγίας (-ω) σχηματίζουν:
- το β΄ ενικό πρόσωπο σε –ισε (στόλισε)
- το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε –ίστε (στολίστε)

Τα ρήματα της β΄ συζυγίας (-ώ) σχηματίζουν:
- το β΄ ενικό πρόσωπο σε –ησε (αγάπησε)
- το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε –ήστε (αγαπήστε)


Εξαιρούνται ρήματα όπως τα:
- δανείζω (δάνεισε/δανείστε)
- δακρύζω (δάκρυσε/δακρύστε)
- αθροίζω (άθροισε/αθροίστε)


Τα ρήματα της παθητικής φωνής σχηματίζουν:
- το β΄ ενικό πρόσωπο αορίστου σε –ου (στάσου)
- το β΄ πληθυντικό πρόσωπο αορίστου σε –είτε (σταθείτε)Κάποια ρήματα σχηματίζουν την προστακτική του ενεργητικού αορίστου ανώμαλα:

ανεβαίνω ανέβα, ανεβείτε

κατεβαίνω κατέβα, κατεβείτε
βγαίνω βγες, βγείτε
μπαίνω μπες, μπείτε
βρίσκω βρες, βρείτε
βλέπω δες, δείτε
λέω – πες, πείτε
πίνω πιες, πιείτε (πιέστε)
τρώω φάε, φάτε
έρχομαι έλα, ελάτε
παίρνω πάρε, πάρτε

3 σχόλια: