Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Who? /What? /Which?

1. Who?   Ποιος; / Ποια;  (για πρόσωπα)
-Who's that boy near the tree?   /   Ποιο είναι εκείνο το αγόρι κοντά στο δέντρο;

2. What?  Τι;  /  Ποιο; (για πράγματα)
-What are those?   /   Τι είναι εκείνα;
-What's your name?   /  Ποιο είναι το όνομά σου;

3. Which?   Ποιος; /Ποια; /Ποιο;  (Όταν ξεχωρίζουμε κάτι /κάποιον /κάποια /κάποιους από ένα σύνολο)
-Which of these books is the most interesting?  Ποιο από αυτά τα βιβλία είναι το πιο ενδιαφέρον;
- Which of these girls is your sister?   /   Ποιο από αυτά τα κορίτσια είναι η αδελφή σου;


 http://kostapapa.freeoda.com/Elementary%20Grammar/what-which-who/unknown.htm
 Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου