Σελίδες

Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Κυριακή των Βαΐων, Palm Sunday, μουσική


Κυριακή των Βαΐων
8/4/2012
Προ εξ ημερών του Πάσχα
με τον Θ. Στανίτσα


Βάγια Βάγια των Βαγιών
τρώμε ψάρι και κολιό 

κολιός

και την άλλη Κυριακή 
τρώμε το ψητό αρνί!!!

Ψητό αρνί...

Ερχόμενος ο Κύριος 
με τον χορό του Θ. Βασιλικού

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος
τοῖς Ἀποστόλοις έλεγεν ἐν τῇ ὀδῶ˙
Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου,
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
Δεῦτε οὒν καὶ ἠμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῶ
καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δί΄αὐτὸν ταὶς τοῦ βίου ἠδοναῖς˙
ἴνα καὶ συζήσωμεν αὐτῶ καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ.
Οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ διὰ τὸ παθεῖν,
ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν
καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.
Καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν
 

Καλό Πάσχα σε όλους!!!
Καλό Πάσχα!!!


Λάμπρος


2 σχόλια: