Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Αρχή Τριωδίου, Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, ύμνοι

Αρχή Τριωδίου 
6.2.2012
Σήμερα θα ακούσουμε τρεις χαρακτηριστικούς ύμνους του Τριωδίου που ξεκίνησε εχθές, Κυριακή...


Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν - Παναγιώτης Νεοχωρίτης 

Δόξα... Ἦχος πλ. δ'
Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοὶ πύλας Ζωοδότα, 
ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεύμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, 
ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον,
 ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνω σου ἐλέει.

Καὶ νύν... Θεοτοκίοv. Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοὶ τρίβους, Θεοτόκε, 
αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, 
ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, 
ταὶς σαὶς πρεσβείαις ῥύσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.


Τά πλήθη - Νεοχωρίτης Παναγιώτης πλ.΄Β 

Στίχος. Ελέησόν με ο Θεός κατά τό μέγα ελεός σου 
καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου, εξάλειψον τό ανόμημα μου.

Τά πλήθη τών πεπραγμένων μοι δεινών, 
εννοών ο τάλας, τρέμω τήν φοβεράν ημέραν τής κρίσεως, 
αλλά θαρρών εις τό έλεος τής ευσπλαγχνίας σου, ως ο Δαυίδ βοώ σοι.
 Ελέησόν με ο Θεός, κατά τό μέγα σου έλεος.


Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου

Και πιο συγκεκριμένα τώρα, 
για την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, άλλους δύο

Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς


Ἦχος α΄.
Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· 
(ας μη προσευχόμαστε υπερήφανα, ως ο αλαζόνας Φαρισαίος)
ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, 
ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ,
 τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· 
Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
(εύσπλαγχνίσου μας  Θεέ, τους αμαρτωλούς)


Φαρισαίος κενοδοξία νικώμενος 

Ἦχος α΄.
Φαρισαῖος κενοδοξίᾳ νικώμενος, καὶ Τελώνης τῇ μετανοίᾳ κλινόμενος, 
 προσῆλθόν σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ, 
ἀλλ' ὁ μὲν καυχησάμενος, ἐστερήθη τῶν ἀγαθῶν, 
ὁ δὲ μὴ φθεγξάμενος, ἠξιώθη τῶν δωρεῶν.
 Ἐν τούτοις τοῖς στεναγμοῖς, στήριξόν με, 
 Χριστὲ ὁ Θεὸς, ὡς φιλάνθρωπος.


Η ετοιμασία για την περίοδο 
της Μεγάλης Σαρακοστής έχει ήδη αρχίσει...

Lampros Lampinos
2 σχόλια:

 1. Φίλε μου, τι κάνεις; Πολύ όμορφα αυτά που ανέβασες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φίλε... καλά είμαι...νάσαι καλά...
   Είναι περσινά... με καινούργια ημερομηνία... δυστυχώς φέτος... σερφάρω πολύ στο φεις.. και έχω χάσει λίγο τον μπούσουλα στο μπλογκ...
   ας είναι καλά όμως οι παληές μου αναρτήσεις... με βγάζουν ασπροπρόσωπο...
   ελπίζω νάσαι κι εσύ καλά! με δύναμη και δυναμικά μπροστά για τα παιδιά μας!!!...
   Lampros

   Διαγραφή