Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

πάτα στη δεκάδα!

Παρουσίαση που προορίζεται να διευκολύνει τους μαθητές των μικρών τάξεων να αντιληφθούν τη χρήση της τεχνικής της πρόσθεσης με "πάτημα στη δεκάδα":

2 σχόλια: