Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Ένα διαφορετικό σχολείο στη Σουηδία.
Στόχος του σχολείου Telefonplan στη Στοκχόλμη αποτελεί η ενθάρρυνση της ¨περιέργειας και της δημιουργικότητας¨. Το συγκεκριμένο σχολείου αποτελεί δημιούργημα της εταιρείας Vittra, που συνολικά λειτουργεί 30 σχολεία στη Σουηδία.

Δημιούργημα της αρχιτέκτονα Rosan Bosch, το σχολείο επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται ανεξάρτητα σε ανοιχτούς χώρους καθώς χαλαρώνουν, ή να πηγαίνουν στο “χωριό” για να δουλέψουν σε ομαδικά σχέδια. Η διαρρύθμιση του σχολείου προσπαθεί να επιτρέψει τους μαθητές να εμπλακούν σε συζητήσεις και να εργάζονται σε σχέδια. 
Η ιδιαιτερότητα του σχολείου δεν περιορίζεται μόνο στη κτηριακή υποδομή αλλά επεκτείνεται και στη φιλοσοφία λειτουργίας του: δεν υπάρχουν βαθμολογίες και οι μαθητές μαθαίνουν μέσα σε ομάδες, που δεν σχηματίζονται απαραίτητα με βάση την ηλικία.

Προϋπόθεση να φοιτήσει ένα παιδί στο σχολείο Telefonplan είναι το παιδί να διαθέτει προσωπικό αριθμό (κάτι σαν ΑΜΚΑ) κι αν ένας απ’ τους γονείς του είναι Σουηδός φορολογούμενος.
1 σχόλιο: