Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Εκκλησιαστική Ιστορία, Α΄ Λυκείου,1967.


Κάνε κλικ εδώ ή  στην εικόνα για να ξεφυλλίσεις το βιβλίο.


Το βιβλίο αναφέρεται σε τέσσερις ιστορικές περιόδους:
Α΄ περίοδος (1-313):
Ίδρυση της Εκκλησίας μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ζωή και διωγμοί πρώτων Χριστιανών. Ζωή και έργο των Αποστόλων. Διάδοση Χριστιανισμού. Διοίκηση της Εκκλησίας.
Β΄ περίοδος (313-867):
Οικουμενικές Σύνοδοι, Αιρέσεις και καταπολέμησή τους, Εικονομαχία και Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος. Μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Διοίκηση Εκκλησίας, Λατρεία, Εκκλησιαστική Υμνογραφία και Μουσική, Χριστιανική Τέχνη.
Γ΄ περίοδος (867-1453):
Από το Σχίσμα μέχρι την Άλωση. Αίτια, αφορμή και οριστικοποίηση Σχίσματος. Εξάπλωση και διάδοση στους Σλάβους. Ήθη και μοναχικός βίος της εποχής. Δυτική Εκκλησία.
Δ΄ περίοδος (1453-μέχρι σήμερα):
Ορθοδοξία στην Τουρκοκρατία. Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου