Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Τι είναι γλώσσα 2.Αφού παρακολουθήσεις το παραπάνω βίντεο απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
 1. Τι είναι η γλωσσική επικοινωνία;
 2. Ποια πράγματα κάνουμε καθημερινά με τη γλώσσα;
 3. Αν δεν υπήρχε γλώσσα τι άλλο δεν θα υπήρχε;
 4. Τι κάνουμε με τη γλώσσα και τι είναι γλώσσα;
 5. Με ποιους τρόπους επικοινωνούν οι άνθρωποι (ποια τα είδη γλωσσικής επικοινωνίας);
 6. Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για να υπάρξει γλωσσική επικοινωνία;
 7. ¨Γλώσσα¨ σημαίνει απλά λέξεις ή κάτι άλλο;
 8. Γιατί οι άνθρωποι μαθαίνουν και άλλες γλώσσες εκτός από τη δική τους;
 9. Ποια γλώσσα μιλάμε εμείς σήμερα; Από πού προέρχεται;
 10. Τι είναι η γλωσσολογία; Μπορείς να αναφέρεις κάποιους γνωστούς Έλληνες γλωσσολόγους;
 11. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε σωστά τη γλώσσα μας;Οι γλώσσες διακρίνονται σε:
 • Νεκρές και ζωντανές.
 • Φυσικές και τεχνητές.
 • Μητρικές και γλώσσες επικοινωνίας

Νεκρές και ζωντανές γλώσσες.
Νεκρή ονομάζεται μια γλώσσα που δεν έχει φυσικούς ομιλητές. Είναι γλώσσες που γνωρίζουμε αλλά που δε  χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ομιλία παρά μόνο σε ειδικά κείμενα σε γραπτή μορφή. Δεν πρέπει να συγχέονται με γλώσσες που έχουν εξαφανιστεί και που υπολογίζονται σε 477. Η πιο γνωστή νεκρή γλώσσα είναι η Λατινική, που αν και δεν αποτελεί πλέον μητρική γλώσσα κάποιων ανθρώπων συνεχίζει να διδάσκεται και να χρησιμοποιείται. Άλλες νεκρές γλώσσες είναι η κοπτική, η εβραϊκή της Βίβλου, η Old Church Slavonic, η Avestan και η Geez. (Ιερές γλώσσες).
Υπάρχουν και νεκρές γλώσσες που έχουν ¨αναστηθεί¨. Μια τέτοια περίπτωση είναι τα Εβραϊκά που είχαν πάψει να μιλιούνται για 2.000 χρόνια και ξαναζωντάνεψαν τον 19ο αι. Μιλιούνται σήμερα από 7.000.000 ανθρώπους και είναι η επίσημη γλώσσα του Ισραήλ.


Μία γλώσσα γίνεται νεκρή όταν αντικαταστείτε από μία άλλη (π.χ. η Κοπτική από την Αραβική, οι γλώσσες των γηγενών της Αμερικής από την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ισπανική ή την Πορτογαλική). Άλλος λόγος που μια γλώσσα κατατάσσεται στις νεκρές είναι η εξέλιξη και η αντικατάστασή της από άλλη ή άλλες που πηγάζει/ζουν από αυτήν (π.χ. η Λατινική από την οποία προήλθαν άλλες γλώσσες).
Αντίθετα μια γλώσσα που έχει φυσικούς ομιλητές ονομάζεται ζωντανή γλώσσα. Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν 6.909 (7.358 κατ΄ άλλους) ζωντανές γλώσσες. Ο λόγος που ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια είναι ότι για πολλές υπάρχει αμφιβολία αν πρόκειται για γλώσσα ή για διάλεκτο που έχει προκύψει από άλλη γλώσσα.Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
Φυσικές ονομάζονται οι γλώσσες που κατακτούν οι άνθρωποι μέσα από τη φυσική διαδικασία απόκτησης μιας γλώσσας, που γίνεται κατά τα 4-5 πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου και αναφέρονται ως μητρικές.
Αντίθετα, οι τεχνητές ή κατασκευασμένες γλώσσες αποτελούν συνειδητές επινοήσεις των ανθρώπων για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών. Παράδειγμα τεχνητής γλώσσας αποτελεί η Εσπεράντο που κατασκευάστηκε το 1887 από τον πολωνοεβραίο γιατρό Λουδοβίκο Λάζαρο Ζαμένχοφ και αποτελείται από στοιχεία ευρωπαϊκών γλωσσών.


Μητρικές και γλώσσες επικοινωνίας.
Μητρική γλώσσα ή πρώτη γλώσσα αποκαλείται η γλώσσα που μαθαίνει ένας άνθρωπος από τη γέννησή του χωρίς να τη διδαχθεί συστηματικά. Δεν υπάρχει πάντα απόλυτη ταύτιση των όρων ¨μητρική γλώσσα¨ και ¨πρώτη γλώσσα¨.
Γλώσσες επικοινωνίας ονομάζονται οι γλώσσες που χρησιμοποιούν άνθρωποι με διαφορετική μητρική γλώσσα για να συνεννοηθούν (π.χ. Αγγλικά). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου