Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Past Continuous / Αόριστος Διαρκείας.Χρησιμοποιούμε τον Past Continuous

1. Για μια πράξη που συνέβαινε σε μια συγκεκραμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν.
e.g. I was watching TV at ten o’ clock last night.
He wasn’t doing his homework when I called him.

2. Για δυο ή περισσότερες πράξεις που συνέβαιναν ταυτόχρονα στο παρελθόν.
e.g. While Mum was cooking Dad was reading his newspaper.

3. Για να περιγράψουμε το σκηνικό μιας ιστορίας.
e.g. It was raining hard and the wind was blowing.

4.Για μια πράξη που συνέβαινε στο παρελθόν και διακόπτεται από μια άλλη πράξη.
e.g. While he was running out of the house he slipped on a banana skin and fell to the ground. (banana skin= μπανανόφλουδα)

More examples:
1. Was Dad reading his newspaper all evening?
2. It was raining all night long.
3. Mum was making bread all morning.
4. They weren’t living in Athens last year.
5. When I saw her she was crossing the street.
6. While Dad was washing the car Mum was doing the housework.
7. What were they doing when the aeroplane crashed? - They were working in the garden.
8. What was Helen doing when you called her?
9. Peter was listening to his new CD when the lights went out.
10. I wasn’t sleeping at six o’clock in the morning. 


Click here to do the  exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την  άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου