Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Present Perfect Continuous. / Παρακείμενος Διαρκείας

Since when...? Από πότε...; 
How long...? Πόση ώρα, πόσο καιρό;
Διάβασε προσεχτικά τα παραδείγματα: Study the examples:

a) Since when have you been working for this company?
I have been working for this company since 1998.

b) How long have you been working for this company?
I have been working for this company for three years.

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

1 σχόλιο: