Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης


Τι θα μάθουμε:
 • Τα ελληνικά και λατινικά κράτη που δημιουργήθηκαν μετά την άλωση της Πόλης.
 • Ποιοι ήταν οι ιδρυτές και ποια η ιστορική πορεία των ελληνικών κρατών. 


Μετά την άλωση της Πόλης το 1204, οι Φράγκοι διαμέλησαν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και τη μοιράστηκαν. Έτσι, δημιουργήθηκαν λατινικά κράτη. Η ιστορική αυτή περίοδος ονομάζεται Φραγκοκρατία:
 • Βενετικές κτήσεις (τα σημαντικότερα νησιά του Αιγίου και του Ιουνίου πελάγους).
 • Βασίλειο της Κωνσταντινούπολης.
 • Βασίλειο της Θεσσαλονίκης.
 • Δουκάτο των Αθηνών.
 • Ηγεμονία Αχαΐας.Το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, βυζαντινοί άρχοντες ίδρυσαν τέσσερα ελληνικά κράτη, σκοπός των οποίων ήταν:
 • η ανάκτηση της Πόλης και 
 • η ανασύσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας

Τα ελληνικά κράτη:
 • Αυτοκρατορία της Νίκαιας
 • Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
 • Δεσποτάτο* της Ηπείρου
 • Δεσποτάτο του Μιστρά


*Δεσποτάτο: πριγκιπάτο
Δεσπότης: ηγεμόνας

Αυτοκρατορία της Νίκαιας
Ιδρύθηκε από το τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου το Θεόδωρο Λάσκαρη στη Νίκαια* της Μικράς Ασίας.

Θεόδωρος Λάσκαρης

Ως έμβλημά της καθιέρωσε το δικέφαλο αετό που το έναν κεφάλι του κοιτάει προς την Ανατολή και το άλλο τη χαμένη Κωνσταντινούπολη. 


Η αυτοκρατορία της Νίκαιας διατηρήθηκε για 57 έτη μέχρι την απελευθέρωση της Πόλης το 1261.

Η αυτοκρατορία της Νίκαιας το 1254.

*Νίκαια: Πόλη κοντά στην ασιατική πλευρά της Προποντίδας (160 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη). Ο αυτοκράτορας κατέφυγε στην κοντινότερη μεγάλη πόλη. απελευθέρωση της Πόλης το 1261.

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
Ιδρύθηκε από την οικογένεια των Κομνηνών με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα του Εύξεινου Πόντου. Δε συνεργάστηκε με τα άλλα ελληνικά κράτη γιατί βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από αυτά. Διατηρήθηκε για 257 χρόνια. 

Η σημαία των Κομνηνών της Τραπεζούντας.

Το έμβλημα της αυτοκρατορίας.

Αποτέλεσε και κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας το χριστιανικό κέντρο των γύρω από τον Εύξεινο Πόντο ελληνικών πόλεων. Σε αυτή έχει τις ρίζες του ο ποντιακός ελληνισμός και γι΄ αυτή μιλούν οι παραδόσεις, οι χοροί και τα τραγούδια των Ποντίων.

Δεσποτάτο της Ηπείρου
Ιδρύθηκε από το Μιχαήλ Α' τον Άγγελο, με πρωτεύουσα την Άρτα. Κατάφερε να επεκτείνει την επικράτειά του σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Το 1224 κατάφερε να απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη από τους Φράγκους.

Η επέκταση του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Δεσποτάτο του Μυστρά
Δεν δημιουργήθηκε αμέσως μετά την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους αλλά αρκετά αργότερα, το 1262. Ιδρύθηκε από τους Παλαιολόγους κοντά στη Σπάρτη. 

Ο Μυστράς σήμερα.

Σταδιακά επεκτάθηκε και έφτασε τα σύνορά του μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου. 
 Τοιχογραφία από εκκλησία του Μυστρά. Εικονίζει τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Η βάπτιση του Χριστού. Τοιχογραφία από την "Περίβλεπτο¨, εκκλησία του Μυστρά. 

Εδώ έζησε και δίδαξε ο σοφός Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός και στέφθηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός


Κάνε κλικ εδώ για να δεις ένα ντοκιμαντέρ για τα ελληνικά Δεσποτάτα.Κάνε κλικ εδώ για να παίξεις με την Καστροπολιτεία του Μυστρά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου