Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ο πληθυσμός της Ελλάδας


Τι θα μάθουμε:
 • Για τον πληθυσμό της Ελλάδας.
 • Τι είναι η απογραφή του πληθυσμού και γιατί γίνεται.


Πληθυσμός: το σύνολο των κατοίκων ενός συγκεκριμένου τόπου.
Απογραφή: η απαρίθμηση και καταγραφή του πληθυσμού μιας χώρας, των οικονομικών αγαθών κτλ. που πραγματοποιει ένα κράτος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

π.χ. 

 • Απογραφή του πληθυσμού. 
 • Απογραφή των ζώων. 
 • Απογραφή σπιτιών.


Δημογραφία: η στατιστική μελέτη του πληθυσμού μιας περιοχής που ερευνά τη σύνθεση του πληθυσμού, την αυξομείωση του, το όριο ζωής κ.ά.
Φυσική αύξηση πληθυσμού: γεννήσεις μείον θάνατοι.


Η αύξηση ή μείωση του πληθυσμού μιας χώρας εξαρτάται από:
 • Τον αριθμό των γεννήσεων και των θανάτων.
 • Τον αριθμό των μεταναστών που φιλοξενεί μια χώρα.
 • Τον αριθμό των παλιννοστούντων (των μεταναστών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους).

Μελέτησε τα παρακάτω στοιχεία. Τι παρατηρείς σχετικά με τον αριθμό των γεννήσεων και τον αριθμό των θανάτων στη χώρα μας;


Απογραφή πληθυσμού πραγματοποιείται κάθε
10 χρόνια από την
 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.)Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους κατοίκους της χώρας. 


Εάν δεν είναι παρόν κάποιος κατά την πρώτη επίσκεψη του ερευνητή, προβλέπεται νέα επίσκεψη κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 


Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και απάντησε...
 • Ποιοι προτρέπουν τους πολίτες να πάρουν μέρος στην απογραφή;
 • Για ποιον ή ποιους λόγους;

Όταν οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους δημιουργείται δημογραφικό πρόβλημα


Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε όμως μείωση του πληθυσμού σημειώνεται αύξηση. Σε τι νομίζεις ότι οφείλεται αυτό;Απογραφή 2011


Τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ε.Σ.Υ.Ε. για την απογραφή του 2011 είναι τα παρακάτω. Τα οριστικά θα ανακοινωθούν το δεύτερο 6/μηνο του 2012.
Σύνολο: 10.787.690


Άρρενες: 5.303.690 (49,2%) 
Θήλεις: 5.484.000 (50,8%)
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει μείωση του πληθυσμού της χώρας μας. Μια άλλη υπηρεσία που ασχολείται και κάνει εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των κρατών της Ε.Ε. είναι η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (Eurostat). Η Eurostat ανακοίνωσε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας την 1.1.2011 ήταν 11.329.600 αντί του 10.787.690 που ανακοίνωσε η Ε.Σ.Υ.Ε.


Παρατηρούμε μια απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που δίνουν οι δύο στατιστικές υπηρεσίες που ανέρχεται στις 541.910 κατοίκους.


Λόγοι στους οποίους μπορεί να οφείλεται η διαφορά αυτή είναι:
 • ο μη εντοπισμός διάσπαρτων ή κρυμμένων μεταναστών
 • η άρνηση κατοίκων (Ελλήνων και αλλοδαπών) να ανοίξουν την πόρτα τους στους απογραφείς
 • η παροχή ανακριβών στοιχείων από ορισμένους απογραφόμενους για το σύνολο των ατόμων που διαμένουν σε μια κατοικία

Πηγή: Ελευθεροτυπία Ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός της χώρας; (06-08-2011)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου