Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Questions tags.

Study the sentences - Διαβάστε προσεχτικά τις προτάσεις.
1) She is beautiful, isn't she? - Είναι όμορφη, έτσι δεν είναι... / ε...;
2) She isn't beautiful, is she?
3) He reads comics every afternoon, doesn't he?
4) He doesn't read comics every afternoon, does he?
5) She can speak Italian, can't she?
6) She can't speak Italian, can she?
7) Mum hasn't cooked dinner yet, has she?
8) They will never come again, will they?
9) They will come again, won't they?
10) You work hard, don't you?
11) You don't work hard, do you?
12) I am very strong, aren't I?
13) I am not strong, am I?


Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου