Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους (Β΄ μέρος-Οι Ρώσοι)

Τι θα μάθουμε

  • Από που ήρθαν οι Ρώσοι.
  • Ποιες οι σχέσεις τους με τους Βυζαντινούς.
  • Για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων.
  • Για τις συνέπειες του εκχριστιανισμού τους.

Β. Οι Ρώσοι
Οι Ρώσοι κατέβηκαν από τη Σκανδιναβική χερσόνησο κι εγκαταστάθηκαν στην ανατολική Ευρώπη, εκεί  όπου σήμερα βρίσκεται το Κίεβο της Ουκρανίας. Χρονικά ήταν ο νεότερος λαός που γειτόνεψε με τους Βυζαντινούς.Αρχικά οι σχέσεις των Ρώσων με τους Βυζαντινούς ήταν φιλικές. Αυτό άλλαξε όμως το 860 μ.Χ. όταν ο ρωσικός στόλος με 200 πλοιάρια εισήλθε στο Βόσπορο, λεηλατώντας τα νησιά και τις ακτές της Προποντίδας και πολιορκώντας την Πόλη. Οι Βυζαντινοί κατάφεραν να αποκρούσουν τη ρωσική επίθεση και να τους απωθήσουν στον Εύξεινο Πόντο. Τα επόμενα χρόνια υπογράφηκαν συμφωνίες ειρήνης μεταξύ Ρώσων και Βυζαντινών.


Ιωάννης Τσιμισκής

Τα χρόνια των πολέμων με τους Βουλγάρους οι Βυζαντινοί ζήτησαν τη βοήθεια των Ρώσων. Αυτοί με τη σειρά τους βοήθησαν τους Βυζαντινούς να αντιμετωπίσουν τους Βουλγάρους, κρατώντας όμως για τον εαυτό τους τα εδάφη της αυτοκρατορίας που κατέλαβαν. Αυτό είχε ως συνέπεια να στραφεί εναντίον τους ο Ιωάννης Τσιμισκής που τους ανάγκασε να αποσυρθούν από τα βυζαντινά εδάφη και να αποσυρθούν στη χώρα τους.Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος Β΄ πραγματοποιήθηκε ο εκχριστιανισμός των Ρώσων. Μέσα από τον εκχριστιανισμό των Ρώσων τόσο αυτοί όσο και το Βυζάντιο απέκτησαν μεγάλη πολιτική, οικονομική και πνευματική ακτινοβολία. Οι Ρώσοι γνώρισαν το βυζαντινό πολιτισμό και προόδευσαν, ενώ οι Βυζαντινοί εξασφάλισαν ειρήνη και συνεργασία μαζί τους. Οι φιλικοί αυτοί δεσμοί διατηρήθηκαν επί πολλούς αιώνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου