Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

A Lovely Day


Listen to the text. / Άκουσε το κείμενο.
Yesterday was a lovely day. I went on a picnic with my family. We drove to Oatly Park. The weather was warm and sunny. We sat on the grass under a tree and had a delicious lunch. It was very pleasant.
After lunch, we went for a walk around the park and talked. On the way home we stopped at a cafe for afternoon tea. It was delicious, too. We had a very nice day.

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου