Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Class C'. Plurals / Πληθυντικός αριθμός των ουσιαστικών.


 Study carefully and then do the following exercise.
Διαβάστε προσεχτικά και έπειτα κάντε την άσκηση που ακολουθεί.

bed - beds
toy - toys
baby - babies
man - men
woman - women
child - children
foot - feet
tooth - teeth
bus - buses
church (εκκλησία) - churches (εκκλησίες)
sheep - sheep
fish - fish
mouse - mice
ox (βόδι) - oxen  (βόδια)
goose (χήνα) - geese (χήνες)

Click here to do the first exercise.
Κάντε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου