Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

My ideal bedroom. (Class C')

Listen!My ideal bedroom.
My ideal bedroom has got a big desk, a bed and an armchair.
There is a carpet on the floor. There are lots of posters on the walls.
I have got a computer and a TV in my room. I have got lots of toys and games too. My ideal bedroom is great. I like it very much.

ideal = ιδανικός
lots of... = πολλοί, -ές, -ά
floor = πάτωμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου