Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Το πλήκτρο Ctrl


Η ονομασία του Ctrl προέρχεται από την αγγλική λέξη Control (έλεγχος). Υπάρχει δύο φορές στο πληκτρολόγιο. 


Το χρησιμοποιούμε σε ορισμένες συντομεύσεις του πληκτρολογίου:


Επιλογή όλων
Χρησιμοποιούμε την παραπάνω συντόμευση όταν θέλουμε να επιλέξουμε όλο περιεχόμενο του εγγράφου μας (κάνουμε πρώτα κλικ σε ένα οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου).


Σύμβολο του Ευρώ
Κατάργηση υπερσυνδέσμων σε κείμενο (Word)
Πριν πατήσουμε τον παραπάνω συνδυασμό επιλέγουμε το κείμενο που έχει τους υπερσυνδέσμους.


Τερματισμός προγράμματος που κόλλησεΑναίρεση
Αποθήκευση 
Άνοιγμα νέου εγγράφου
Εκτύπωση
Κλείσιμο προγράμματος
Εμφάνιση του μενού ¨Έναρξη¨ (Start)

Αντιγραφή


Αποκοπή 


Επικόλληση


Έντονη γραφή


Υπογράμμιση


Πλάγια γραφή


Μην ξεχνάς ότι για να χρησιμοποιήσεις τις παραπάνω συντομεύσεις θα πρέπει να έχεις επιλέξει τη λέξη ή το κείμενο που θέλεις να μορφοποιήσεις.


1 σχόλιο: