Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Το πληκτρολόγιο / Συντομεύσεις πληκτρολογίου


Σε ένα πληκτρολόγιο υπάρχουν όλοι οι χαρακτήρες (γράμματα) κάποιου αλφαβήτου, τα σημεία στίξης, σύμβολα και βοηθητικά πλήκτρα. Δεν είναι όλα τα πληκτρολόγια ίδια. Υπάρχουν διάφορα είδη πληκτρολογίων που έχουν διαφορετική διάταξη πλήκτρων. Παίρνουν το όνομά τους από τη σειρά των πρώτων έξι γραμμάτων στη διάταξη.

- Διάταξη QWERTY


- Διάταξη QWERTZ


- Διάταξη AZERTYΕλληνικό πληκτρολόγιο


Γράμματα
Θ ->  U
Ξ ->  J
Ψ -> C
Ω -> V
ς -> W

Σημεία στίξης
Τόνος (΄) ->(και στην συνέχεια το φωνήεν που θέλουμε να μπει ο τόνος)
Ερωτηματικό (;) -> Q
Άνω τελεία (·) -> Alt+250 (πληκτρολογούμε τους αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Άνω κάτω τελεία (:) -> Shift+Q
Διαλυτικά (¨) -> Shift+; (αφού τα πατήσουμε, τα αφήνουμε και στην συνέχεια πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να μπουν τα διαλυτικά)
Διαλυτικά με τόνο (΅) -> Shift+W (όπως πριν)


 = Ctrl+Alt+E
« Ctrl+Alt+[
» = Ctrl+Alt+]
 = Alt+0147 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
” Alt+0148 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
† Alt+0134 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
§ = Alt+0167 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
‰ Alt+0137 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Alt+1 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 = Alt+2 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 = Alt+3 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 Alt+4 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 = Alt+5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 = Alt+6 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
= Alt+11 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
= Alt+12 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Alt+26 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Alt+27 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Alt+29 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 Alt+16 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 = Alt+17 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 Alt+30 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
 = Alt+31 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
± = Ctrl+Alt+-
½ = Ctrl+Alt+=
¼ = Alt+0188 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¾ = Alt+0190 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¹ = Alt+0185 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
²  = Ctrl+Alt+2
³  = Ctrl+Alt+3
© = Ctrl+Alt+C
® = Ctrl+Alt+R
 = Alt+0153 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
°  = Ctrl+Alt+0 (βαθμοί Κελσίου)

Πηγή:  http://www.pare-dose.net/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου