Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Τρόποι διαχωρισμού μειγμάτων


Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα μείγματα στις ουσίες από τις οποίες αποτελούνται με διάφορους τρόπους:

Κοσκίνισμα:
Για το διαχωρισμό ετερογενών μειγμάτων των οποίων τα συστατικά έχουν τη μορφή κόκκων διαφορετικού μεγέθους,  π.χ. άμμος από χαλίκια.


Διαλογή:
Για το διαχωρισμό ετερογενών μειγμάτων των οποίων τα συστατικά έχουν διαφορετική μορφή, π.χ. διαλογή κουτιών αλουμινίου από σκουπίδια.


Διήθηση ή φιλτράρισμα:
Για το διαχωρισμό στερεών συστατικών από υγρά ετερογενή μείγματα, π.χ. φύλλα τσαγιού όταν φτιάχνουμε το τσάι.


Απόχυση:
Για το διαχωρισμό υγρών συστατικών από ετερογενή μείγματα, π.χ. λάδι από νερό.


Μαγνητικός διαχωρισμός:
Για το διαχωρισμό στερεών συστατικών από ομογενή μείγματα, π.χ. βελόνες από άχυρα.


Εξάτμιση (απόσταξη):
Για το διαχωρισμό υγρών συστατικών από ομογενή μείγματα, π.χ. βενζίνη από πετρέλαιο.

Φυγοκέντριση:
Για το διαχωρισμό στερεών συστατικών από ετερογενή μείγματα με γρήγορη περιστροφή. Έτσι τα συστατικά διαχωρίζονται σε στρώματα (τα πιο πυκνά στο κάτω μέρος και τα πιο αραιά πάνω), π.χ. βούτυρο από το γάλα.


Χρωματογραφία:
Χρησιμοποιείται περισσότερο για τη διαπίστωση της σύστασης ενός μείγματος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου