Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ! 3Συντομογραφίες Software


- APPS: Προγράμματα - Εφαρμογές (APPlicationS)

- CHDSK: Έλεγχος δίσκου για σφάλματα (CHeck DiSK)

- CMD: Γραμμή εντολών MS DOS (CoMmanD prompt)

- CMS: Έτοιμες πλατφόρμες προς υλοποίηση δυναμικών websites (Customized Management System) πχ: JOOMLA, XOOM

- DB: Βάση Δεδομένων (DataBase) Περιλαμβάνει: MSSQL, MYSQL, ORACLE, κτλ

- DBMS: Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DataBase Management System)

- FIFO: Με ποια σειρά εισάγονται και εξάγονται τα δεδομένα, αν κάποιο μπει πρώτο, τότε αυτό θα βγεί πρώτο (First In First Out)

- GUI: Διασύνδεση του συστήματος με ένα γραφικό περιβάλλον, όπως είναι το desktop& τα παράθυρα (Graphics User Interface)

- LIFO: Με ποια σειρά εισάγονται και εξάγονται τα δεδομένα, αν κάποιο μπει τελευταίο, τότε αυτό θα βγεί πρώτο, όπως μια στοίβα πιάτων (Last In First Out)

- MS: H γνωστή εταιρεία (MicroSoft)

- MSN: Δίκτυο της microsoft (MicroSoft Network)

- OS: Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) πχ: WINDOWS, LINUX

- RPG: Παιχνίδια που αναλαμβάνετε να χειριστείτε έναν χαρακτήρα (Role Playing Games) πχ: DIABLO, DOTA, WOW

- VB: Η γνωστή γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic

- WYSIWYG: Χρησιμοποιείτε κυρίως για online επεξεργαστές κειμένου - κειμενογράφους και σημαίνει πως όπως γράφεις και μορφοποιείς το κείμενο, έτσι θα φαίνεται, χωρίς γνώση κάποιου κώδικα πχ ΗΤML (What You See Is What You Get)
himaira

1 σχόλιο:

  1. Sound Editing: The Bourne Ultimatum,No Country
    for Old Men,Ratatouille,There Will Be Blood,Transformers. Buddy:
    You sit on a throne of lies. These were only a few examples of what sits on my shelf.


    My web page; diablo battle chest

    ΑπάντησηΔιαγραφή