Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Τα υλικά σώματα

Ο κόσμος που μας περιβάλλει αποτελείται από υλικά σώματα.


Υλικά ονομάζουμε τα σώματα που:
α) έχουν μάζα (ποσό ύλης)
β) καταλαμβάνουν χώρο (όγκο)


Τα περισσότερα υλικά σώματα μπορούμε να τα αντιληφθούμε εύκολα με τις αισθήσεις μας. Άλλα πάλι τα αντιλαμβανόμαστε δύσκολα, όπως είναι ο αέρας που αναπνέουμε.  Κάποια άλλα για να τα δούμε χρησιμοποιούμε μικροσκόπια. 


Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκονται διακρίνουμε τα υλικά σώματα σε:

- στερεά
- υγρά
- αέρια


Τα μόρια των υλικών σωμάτων κινούνται συνεχώς.


Η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σώμα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα μόριά του.


Στα στερεά (solid):

- οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι πολύ κοντινές 

(τα μόρια κινούνται πολύ κοντά το ένα στο άλλο)
- οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι σταθερές (ούτε πλησιάζουν μεταξύ τους ούτε απομακρύνονται)
- τα μόρια έχουν θέσεις σταθερές


Στα υγρά (liquid):

- οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι κοντινές
- οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι σταθερές
- τα μόρια δεν έχουν σταθερές θέσεις, αλλά αντίθετα αλλάζουν συνεχώς θέσεις


Στα αέρια (gas):

- οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων είναι μεγάλες
- οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων αυξάνουν
- τα μόρια αλλάζουν συνεχώς θέσεις


Κάνε κλικ εδώ και εδώ ή στις παρακάτω εικόνες για να δεις την κίνηση των μορίων στα στερεά (solid), τα υγρά (liquid) και τα αέρια (gas).Κάνε κλικ εδώ ή στην εικόνα για να βάλεις το κάθε υλικό σώμα εκεί που ταιριάζει (στερεά - solids, υγρά - liquids, αέρια - gases).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου