Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Κεφάλαιο 2: Τα είδη χαρτών

Τι θα μάθουμε:
- για τα διαφορετικά είδη των χαρτών
- να βρίσκετε τις κύριες πληροφορίες που δίνει ο χάρτης

Διακρίνουμε τους χάρτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
- στους γενικούς χάρτες
- στους θεματικούς χάρτες


Γενικοί ονομάζονται οι χάρτες που μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και τα έργα των ανθρώπων πάνω σε αυτό, δηλ. περιέχουν βασικά γεωμορφολογικά και ανθρωπογενή στοιχεία. Μας πληροφορούν για πολλά θέματα ταυτόχρονα.

Θεματικοί ονομάζονται οι χάρτες που μας δίνουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο μόνο θέμα π.χ. κλίμα, παραγωγή προϊόντων κ.ά.


Σε ποια κατηγορία χαρτών ανήκουν οι παρακάτω χάρτες;
Οι δύο πρώτοι χάρτες είναι γενικοί χάρτες. Ο πρώτος παρουσιάζει στοιχεία όπως τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, τις πόλεις, τα λιμάνια, τους δρόμους κ.ά. δηλ. το ανθρωπογενές περιβάλλον. Είναι ένας πολιτικός χάρτης.
Ο δεύτερος χάρτης περιέχει πληροφορίες για τα βουνά, το υψόμετρο, τα ποτάμια, τις πεδιάδες κ.ά. δηλ. τα γεωμορφολογικά στοιχεία της Ελλάδας. Είναι ένας γεωμορφολογικός χάρτης.
Ο τρίτος χάρτης είναι ένας θεματικός χάρτης. Παρουσιάζει στοιχεία για το κλίμα της Ελλάδας (κλιματικός χάρτης).

Ποια άλλα είδη χαρτών γνωρίζετε εκτός από τα παραπάνω; Τι πληροφορίες μας δίνουν;


Υπάρχουν πολλά είδη θεματικών χαρτών:
- Αστικοί χάρτες
Παρουσιάζουν δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα, πάρκα πόλης κ.ά.- Χάρτες παραγωγής προϊόντων
Παρουσιάζουν τα προϊόντα που παράγονται σε διαφορετικές περιοχές.- Αρχαιολογικοί χάρτες
Παρουσιάζουν αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία μιας περιοχής.

- Ιστορικοί και θρησκευτικοί χάρτες
Παρουσιάζουν ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα.
- Κλιματικοί / Μετεωρολογικοί χάρτες
Παρουσιάζουν το κλίμα και τον καιρό ενός τόπου.
- Τουριστικοί χάρτες
Παρουσιάζουν τα αξιοθέατα μιας περιοχής.- Βιομηχανικής παραγωγής
Δείχνουν τη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας/περιοχής.- Αναπτυξιακοί χάρτες
Δείχνουν την ανάπτυξη ενός τόπου.Οδικοί χάρτες: 
Παρουσιάζουν το οδικό δίκτυο μιας περιοχής.
Αντιστοίχισε τις πληροφορίες της στήλης Α με τα είδη χαρτών της στήλης Β 
Α - αν ήθελα να βρω...
α. Τα προϊόντα που παράγει η Ελλάδα
β. Τα κράτη της Ευρώπης
γ. Τα βουνά, τα ποτάμια και τις πεδιάδες της Ελλάδας
δ. Το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσω, για να φτάσω στην κορυφή του Ολύμπου
ε. Το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω, για να πάω από το σπίτι μου στο σπίτι ενός φίλου
στ. Την πορεία του Μ. Αλεξάνδρου προς την Ανατολή 
Β - θα χρησιμοποιούσα... 
1. Γεωμορφολικό χάρτη
2. Ορειβατικό χάρτη
3. Παραγωγικό χάρτη
4. Ιστορικό χάρτη
5. Οδικό χάρτη
6. Πολιτικό χάρτη 

1 σχόλιο: