Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας


Το πετρέλαιο αποτελεί μια βασική πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η χρήση του πετρελαίου καλύπτει το 50% των αναγκών του ανθρώπου σε ενέργεια. Το πετρέλαιο δεν είναι ανεξάντλητο. Αντίθετα, τα αποθέματα πετρελαίου είναι περιορισμένα. Ο ΟΠΕΚ έχει υπολογίσει ότι τα γνωστά αποθέματα πετρελαίου αρκούν για 80 έτη.

Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο πετρέλαιο προέρχεται από την ενέργεια που οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι δημιούργησαν το πετρέλαιο, αποθήκευσαν από τον Ήλιο και την τροφή τους.

Η ενέργεια του πετρελαίου αξιοποιείται μέσα από την καύση του πετρελαίου. Κατά την καύση η χημική ενέργεια του πετρελαίου μετατρέπεται σε κινητική και θερμική ενέργεια.

Η ενέργεια του πετρελαίου:
- μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια
Υπάρχουν εργοστάσια της ΔΕΗ που για να λειτουργήσουν χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο. Τα εργοστάσια αυτά ονομάζονται θερμοηλεκτρικά. Σε αυτά μετατρέπεται η ενέργεια του πετρελαίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια προκαλούν σημαντική ρύπανση.

- θερμαίνει
Για να λειτουργήσει η κεντρική θέρμανση ενός σπιτιού είναι απαραίτητο το ζεστό νερό. Το νερό θερμαίνεται στους λέβητες από τους καυστήρες. Ως καύσιμό τους χρησιμοποιείται το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τη θέση στου πετρελαίου στη θέρμανση παίρνει σε μεγάλο βαθμό το φυσικό αέριο που είναι λιγότερο ρυπογόνο.

- κινεί μηχανές
Ως καύσιμο για την κίνηση μεγάλων μηχανημάτων χρησιμοποιείται το πετρέλαιο. Οι μεγάλες και ενεργοβόρες μηχανές λειτουργούν με κλάσματα του πετρελαίου.

- μαγειρεύει
Παλαιότερα για το μαγείρεμα χρησιμοποιούνταν τα καμινέτα που λειτουργούσαν με βουτάνιο (προϊόν της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου