Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας


Η χρήση του φυσικού αερίου αυξάνει συνεχώς. Σε παγκόσμιο επίπεδο το φυσικό αέριο καλύπτει σχεδόν το 25% των αναγκών του ανθρώπου. 
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικές χρήσεις του φυσικού αερίου.

α) Εργοστάσια της ΔΕΗ
Η χημική ενέργεια του φυσικού αερίου μετατρέπεται σε ηλεκτρική.
β) Βιομηχανίες
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τη λειτουργία των μηχανών και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή χημικών προϊόντων.
γ) Αστικός τομέας
- Θέρμανση χώρων (κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας), νερού, μαγείρεμα, κλιματισμός.


- Κίνηση οχημάτων (οικολογικά λεωφορεία που έχουν αποθηκευμένο σε ειδικές φιάλες το φυσικό αέριο στην οροφή τους, χρήση φυσικού αερίου στην κίνηση των Ι.Χ.).Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Σε ποια χρήση καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου; Τι ποσοστό καταναλώνεται σε αστική χρήση;

 Electric power = ηλεκτρική ενέργεια
Residential = αστική χρήση
Commercial = εμπορική χρήση
Industrial = βιομηχανική χρήση
Other = άλλες χρήσεις

Η μετατροπή της χημικής ενέργειας του φυσικού αερίου σε θερμική ενέργεια και θερμότητα γίνεται, όπως και στο πετρέλαιο, με την καύση.

Όπως συμβαίνει και με το πετρέλαιο, τα αποθέματα του φυσικού αερίου δεν είναι ανεξάντλητα. Σύμφωνα με υπολογισμούς αναμένεται τα αποθέματά του να έχουν εξαντληθεί σε περίπου 100 έτη.


Πλεονεκτήματα χρήση φυσικού αερίου:

- Προστασία του Περιβάλλοντος 
Με εξαίρεση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή ενέργειας. Η εκπομπή ρύπων είναι πολύ μικρή συγκριτικά με αυτήν των άλλων καυσίμων (πετρέλαιο, λιγνίτης). Δεν περιέχει καθόλου θείο άρα δεν προκαλεί το φαινόμενο της όξινης βροχής. Έχει μεγάλη απόδοση με αποτέλεσμα να μειώνεται η συνολική του κατανάλωση. Αυτό μειώνει επίσης τη ατμοσφαιρική ρύπανση.- Εξοικονόμηση ενέργειας
Με την αντικατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο (οικιακές και εμπορικές χρήσεις) αποφεύγονται οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς από την μεταφορά της.

- Συνεχής παροχή 
Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μέσω αγωγού. Έτσι ο χρήστης το έχει εύκολο στη διάθεσή του με το γύρισμα ενός διακόπτη τη στιγμή που το χρειάζεται, ενώ δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος.

- Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο 
Η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από αυτήν του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των περισσοτέρων προϊόντων.- Ασφάλεια
Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Έτσι σε περίπτωση διαρροής διαχέεται στο χώρο και περιορίζεται ο κίνδυνος έκρηξης.

- Ακρίβεια στην μέτρηση
Η μέτρηση γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως ακριβώς και για τις καταναλώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.


- Πληρωμή λογαριασμού μετά την κατανάλωση
Σε αντίθεση με το πετρέλαιο που εξοφλείται κατά την παραλαβή, άρα πριν από τη χρήση του, η πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου πραγματοποιείται μετά την κατανάλωσή του.

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Η δημιουργία δικτύου αγωγών για τη διανομή του φυσικού αερίου καθώς και η εγκατάσταση και η σύνδεση πολυκατοικιών με αυτό συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου