Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Η σύνδεση των προτάσεων

Οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

α) ασύνδετο σχήμα
β) παρατακτική σύνδεση ή παράταξη
γ) υποτακτική σύνδεση ή υπόταξηα) Ασύνδετο σχήμα έχουμε όταν οι προτάσεις μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη χωρίς να έχουν ανάμεσά τους κάποιο σύνδεσμο.

π.χ. Τα σύννεφα ήρθαν, ο ήλιος χάθηκε, η βροχή άρχισε.β) Παρατακτική σύνδεση ή παράταξη έχουμε όταν συνδέονται μεταξύ τους όμοιες προτάσεις με συνδέσμους παρατακτικούς (συμπλεκτικούς, αντιθετικούς, διαχωριστικούς, συμπερασματικούς).

π.χ.
- Διάβαζε και άκουγε μουσική.
- Έφυγε, αλλά επέστρεψε σύντομα.γ) Υποτακτική σύνδεση ή υπόταξη έχουμε όταν συνδέονται μεταξύ τους μια ανεξάρτητη (κύρια) πρόταση και μια εξαρτημένη (δευτερεύουσα). 

π.χ. Είπε ότι τον γνωρίζει

Μπορεί μια δευτερεύουσα πρόταση να εξαρτάται από άλλη δευτερεύουσα, η οποία συνδέεται υποτακτικά με την κύρια. 

π.χ. 

Έφτασε νύχτα, γιατί ήταν αργά, όταν ξεκίνησε.
     (κύρια)      (δευτερεύουσα) (δευτερεύουσα)


Η σύνδεση των προτάσεων γίνεται με υποτακτικούς συνδέσμους (ειδικούς, αιτιολογικούς, τελικούς, αποτελεσματικούς, ενδοιαστικούς, υποθετικούς, χρονικούς).3 σχόλια: