Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Σύνδεσμοι
Οι άκλιτες λέξεις που συνδέουν λέξεις ή προτάσεις λέγονται σύνδεσμοι.

 1)     Συμπλεκτικοί
και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ
2)     Διαχωριστικοί
ή, είτε
3)     Αντιθετικοί
μα, αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, μολονότι, μόνο
4)     Συμπερασματικοί
λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που
5)     Επεξηγηματικός
δηλαδή
6)     Ειδικοί
πως, που, ότι
7)     Χρονικοί
όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν (πριν να), μόλις,
προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, όποτε
8)     Αιτιολογικοί
γιατί, επειδή, αφού
9)     Υποθετικοί
αν, σαν, άμα
10) Τελικοί
να, για να
11) Αποτελεσματικοί
ώστε (να), που
12) Διστακτικοί
μη(ν), μήπως
13) Συγκριτικός
παρά


Παρατακτικοί σύνδεσμοι:
-  Διαχωριστικοί
-  Συμπλεκτικοί
-  Αντιθετικοί
-  Συμπερασματικοί

Υποτακτικοί σύνδεσμοι:
-  Επεξηγηματικοί
-  Ειδικοί
-  Χρονικοί
-  Αιτιολογικοί
-  Υποθετικοί
-  Τελικοί
-  Αποτελεσματικοί
-  Διστακτικοί
-  Συγκριτικοί


1 σχόλιο: