Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Αντιθετική σύνδεση


Με αντιθετικούς συνδέσμους (αλλά, μα, όμως, ωστόσο, παρά, μόνο, όχι μόνο… αλλά και, εξάλλου, εντούτοις, αν και, μολονότι, και αν, ακόμη κι αν κ.ά) μπορούμε να συνδέσουμε:


α) δύο όμοιες ανεξάρτητες προτάσεις που έχουν αντίθετο νόημα
π.χ.
-  Στενοχωρήθηκε πολύ, αλλά δεν είπε τίποτα.
-  Όχι μόνο δε διαβάζει, αλλά κάνει και φασαρία.
-  Δεν τον ξέρω πολύ καλά εντούτοις τον συμπαθώ.


β) δύο ανόμοιες προτάσεις, μια ανεξάρτητη και μια εξαρτημένη:
π.χ.
-  Αν και έχει τις γνώσεις, αρνείται να μας βοηθήσει.
-  Εγώ θα τα καταφέρω, κι ας είμαι μικρός.


Οι εξαρτημένες προτάσεις που εισάγονται με αντιθετικούς συνδέσμους ονομάζονται εναντιωματικές ή παραχωρητικές προτάσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου