Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Με βάση τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία ο Καλλικράτης ήταν ένας περίφημος αρχιτέκτονας του 5ου π.Χ. αιώνα στην αρχαία Ελλάδα. Παρόλο που η φήμη του ήταν μεγάλη, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές για το που γεννήθηκε. Ωστόσο οι ναοί και τα έργα που κατασκεύασε ήταν μεγάλα σε σημασία και τελειότητα. Ο Καλλικράτης εργάστηκε σε τέσσερα μεγάλα έργα της αρχαίας Αθήνας σύμφωνα με τις αναφορές του Πλούταρχου. Ο Καλλικράτης ήταν ένας από τους δύο αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, κατά τη διάρκεια του "χρυσού αιώνα" του Περικλή. Κατά τον Πλούταρχο επίσης εργάστηκε μεταξύ 460 και 450 π.Χ. στη ενέργεια των Μακρών Τειχών της Αθήνας. 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


Με το σχέδιο "Καλλικράτης" θα επιχειρήσει η κυβέρνηση τη φυγή προς τις μεταρρυθμίσεις αμέσως μετά το Πάσχα στέλνοντας σαφή μηνύματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα Καλλικράτης, ακριβέστερα Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων.
Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οιαυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στην πλήρη μορφή του, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠ.  ΑΝΤΙΟΠΗ Λ.  ΣΤ2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου