Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Απλές και επαυξημένες προτάσεις


Απλές ονομάζονται οι προτάσεις που αποτελούνται μόνο από τους κύριους όρους. 
Οι κύριοι όροι είναι:
- το υποκείμενο
- το κατηγόρημα
(ρήμα + αντικείμενο ή ρήμα + κατηγορούμενο)

π.χ.
- Τα καφενεία μοσχοβολούσαν. (Υ + Ρ)
- Τα καφενεία ήταν πολλά. (Υ + Ρ + Κ)
- Ο Μόλυβος είχε καφενεία. (Υ + Ρ + Α)Επαυξημένες ονομάζονται οι προτάσεις που εκτός από τους κύριους όρους έχουν και άλλους όρους που δεν είναι σημαντικοί. 
Αυτοί οι δευτερεύοντες όροι μπορεί να είναι:
- επίθετα που συνοδεύουν ουσιαστικά
- επιρρήματα
- λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούμε να μεγαλώσουμε, να ομορφύνουμε τις προτάσεις μας

π.χ.
- Τα πέτρινα καφενεία του Μολύβου μοσχοβολούσαν.
- Τα όμορφα παραδοσιακά καφενεία ήταν ανοιχτά όλη μέρα

 4 σχόλια: