Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ

Στη στρογγυλοποίηση πρέπει να γνωρίζουμε το ψηφίο στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίση.

Αν το επόμενο ψηφίο προς τα δεξιά είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4 , τότε αφήνουμε τον αριθμό όπως είναι μέχρι και το ψηφίο στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση και αντικαθιστούμε με μηδενικά όλα τα επόμενα ψηφία.
Αν το επόμενο προς τα δεξιά ψηφίο είναι 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9, τότε αυξάνουμε κατά μία μονάδα το ψηφίο στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση και αντικαθιστούμε με μηδενικά τα επόμενα ψηφία του αριθμού.
Στρογγυλοποίησε λοιπόν τους αριθμούς στην πλησιέστερη δεκάδα ή εκατοντάδα ή χιλιάδα κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα. Η φράση round to nearest σημαίνει στρογγυλοποίησε στην πιο κοντινή ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου