Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Αρκτικόλεξα-Συντομογραφίες


Αρκτικόλεξο ή ακρωνύμιο ονομάζεται η συντομογραφία που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα ή τις συλλαβές των πλήρων λέξεων μιας επωνυμίας ή και φράσης (συνήθως ονόματα οργανισμών, σωματείων, υπηρεσιών κ.ά). 


Το αρκτικόλεξο γράφεται πάντα με κεφαλαία γράμματα, π.χ. ΟΤΕ= Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 


Η λέξη αρκτικόλεξο είναι σύνθετη λέξη που δημιουργείται από τις λέξεις αρκτικός, (που σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην αρχή), + λέξη.


Η χρήση ακρωνυμίων ξεκίνησε κυρίως από τις ανάγκες εξοικονόμησης χώρου στον τύπο αλλά και χρόνου στον λόγο. 


Τα ακρωνύμια άλλοτε διαβάζονται κατά φθόγγο π.χ. ΟΗΕ που σημαίνει Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και άλλοτε κατά πλήρη προφορά των γραμμάτων όπως π.χ. το ακρωνύμιο Δ.Σ που σημαίνει Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται δέλτα - σίγμα. 


Πολλές φορές το αρκτικόλεξο, για λόγους ευκολότερης ή πιο εύηχης προφοράς, περιλαμβάνει εκτός από τα αρχικά γράμματα μιας λέξης και φωνήεντα που ακολουθούν, π.χ. ΠΡΟ.ΠΟ.


Το ορθό είναι να χρησιμοποιείται τελεία μετά το αρχικό γράμμα κάθε λέξης ή κάθε συλλαβής, πολλές φορές για λόγους ευκολίας η τελεία παραλείπεται. 


Συντομογραφία είναι η γραφή λέξεων ή φράσεων σε μικρότερη μορφή, παραλείποντας τμήμα των λέξεων χάριν συντομίας και οικονομίας χώρου.
Κάποιες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται καθολικά και δεν χρειάζονται επεξήγηση. Στα λεξικά και στις  εγκυκλοπαίδειες η χρήση συντομογραφιών είναι απαραίτητη και συνήθως διευκρινίζεται στις πρώτες σελίδες.
Παραδείγματα
  • π.χ. - παραδείγματος χάριν
  • ΒΔ - Βορειοδυτικό
  • βλ. - βλέπε
  • δηλ. - δηλαδή
  • Κ. - Κύριος
  • Κα - Κυρία
  • κ.λπ. - και λοιπά
  • μτφρ. - μετάφραση
  • επίρρ. - επίρρημα (χρήση σε λεξικά).


Κάντε κλικ εδώ ή στην εικόνα για να βρείτε αρκτικόλεξα και συντομογραφίες. 

2 σχόλια: